Şişirme Makinesi Blogu
Ev » Hakkımızda » HUAN'dan Haberler » Blog » Plastik Üretiminde Yaygın Şişirme Kusurlarının Giderilmesi

Plastik Üretiminde Yaygın Şişirme Kusurlarının Giderilmesi

Görüntüleme sayısı:0     Yazar:Bu siteyi düzenle     Gönderildi: 2024-05-18      Kaynak:Bu site

facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
kakao sharing button
snapchat sharing button
sharethis sharing button
Plastik Üretiminde Yaygın Şişirme Kusurlarının Giderilmesi

Ekstrüzyon şişirme HDPE kimyasal varilleri, yenilebilir yağ şişeleri, istiflenmiş bidonlar ve içecek, kimyasal veya ilaç kapları, IBC tankları vb. gibi çeşitli plastik ürünlerin üretimi için tercih edilen teknolojidir. Süreç, maliyet etkinliği ve yüksek verimi nedeniyle tercih edilir; Sadece dayanıklı değil, aynı zamanda yüksek kalitede bir üründe.Bu nedenle üflemeli kalıplama kusurlarının kaynağını belirlemek ve uygun çözüm yollarını bilmek temel becerilerdir.

Bu kapsamlı üflemeli kalıplama sorun giderme kılavuzu, HDPE ekstrüzyon üflemeli kalıplamayla ilgili en yaygın kusurları ve bunların olası nedenlerini size öğretecek ve piyasadaki en iyi plastik ürünleri elde etmenize yardımcı olacak çözümler sunacaktır.


Yaygın Kusurlar ve Nedenleri

Şişirme kalıplama kusurları genel olarak kalıp tasarımı, malzeme seçimi ve şişirme makinesi ayarlarıyla ilgili konulara göre kategorize edilebilir.Yaygın kusurlar arasında sızıntı, sallanan tabanlar, sıkışma sırasında yırtılma ve çeşitli yüzey duvarı kusurları yer alır.

Üflemeli kalıplama kusurlarının nüanslarına hakim olmak, göz ardı edilemeyecek önemli bir görevdir.Bu sayede bir üretim hatası veya sorunu oluştuğunda fabrikanızın üretim verimliliğini sağlayacak etkin çözüme hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir.1. Plastik ürün sızıntısı


Sızıntının nedenleri:


1. Düşük kaliteli hammaddeler: Standartların altında hammaddelerin kullanılması, ürün kalitesinin istikrarsız olmasına ve kırılmaya yatkın olmasına neden olabilir.

2. Uygun olmayan ekstrüzyon sıcaklığı: Çok yüksek veya çok düşük ekstrüzyon sıcaklığı, ürünün iç yapısının dengesiz olmasına yol açarak ürünün sağlamlığını ve dayanıklılığını etkileyebilir.

3. Ekstrüzyon basıncı çok yüksek veya çok düşük: Ekstrüzyon işlemi sırasında uygun olmayan basınç kontrolü, ürünün eşit olmayan duvar kalınlığına ve hatta kabarcıklar gibi kopmalara neden olabilecek kusurlara da yol açabilir.

4. Kalıp tasarımı sorunları: Mantıksız kalıp tasarımı veya kalıbın hasar görmesi, ürün yapısının eksik olmasına ve kırılmaya yatkın olmasına neden olabilir.

5. Uygun olmayan soğutma yöntemi: Yetersiz soğutma veya soğutma işlemi sırasında dış ortamın etkisi de üründe eşit olmayan iç gerilime yol açarak ürünün kalitesini etkileyebilir.


Çözüm:


1. Hammaddelerin kalitesini sıkı bir şekilde kontrol edin: yüksek kaliteli hammaddeleri seçin ve hammadde oranının ve kalitesinin standartlara uygun olmasını sağlayın.

2. Ekstrüzyon sıcaklığını ve basıncını hassas bir şekilde kontrol edin: Ürünün gereksinimlerine göre, ürünün düzgün bir iç yapısını sağlamak için ekstrüzyon sıcaklığını ve basıncını doğru bir şekilde kontrol edin.

3. Kalıp tasarımını optimize edin: Ürünün eşit duvar kalınlığını sağlamak ve yapısal kusurları önlemek için kalıp yapısını optimize edin.

4. Soğutma sistemini geliştirin: Soğutma işlemi sırasında ürünün eşit şekilde ısıtılıp soğutulabilmesini sağlamak ve iç gerilimi azaltmak için soğutma sistemini optimize edin.

5. Üretim süreci izlemeyi güçlendirin: Üflemeli kalıplama üretim sürecinin izlenmesini ve yönetimini güçlendirin, sorunları zamanında tespit edin ve istikrarlı ürün kalitesini sağlamak için bunları çözmek için önlemler alın.


2. Üflemeli kalıplanmış ürünün alt kısmı dengesizdir


1. Ön kalıp çok soğuk veya aşırı gerilmiş: Bu, ön kalıbın eşit olmayan bir şekilde soğuması veya aşırı gerilmesi nedeniyle tabanın beyaza dönmesine neden olabilir.

Çözüm, ön kalıp sıcaklığının ve germe derecesinin uygun olduğundan emin olmak için ön üfleme süresini veya ön üfleme basıncını ayarlamaktır.


2. Şişenin dibinde çok fazla malzeme var veya çok geç ön üfleme: Bu, şişenin dibinde büyüteç fenomenine neden olabilir, yani şişenin tabanının ortası daha kalın, kenarları ise daha incedir. .

Çözüm, şişe tabanı malzemesinin miktarını azaltmak ve/veya ön üfleme süresini ilerletmek ve ön üfleme basıncını arttırmaktır.


3. Taban sıcaklığı çok yüksek veya iyi soğutulmamış: Bu, şişenin tabanında kırışıklıklara neden olabilir.

Çözüm, soğutma etkisinin iyi olduğundan emin olmak için soğutma sistemini kontrol etmek ve ön üfleme süresini ve basıncını ayarlamaktır.


4. Kalıp tasarımı sorunları: Kalıbın alt kısmındaki havalandırma deliklerinin sayısı yetersizse, ürünün duvar kalınlığı eşit olmayabilir.

Çözüm, kalıp tasarımını değiştirmek, havalandırma deliklerinin sayısını artırmak veya kalıbı daha kaliteli bir kalıpla değiştirmektir.


5. Gerdirme çubuğunun mantıksız tasarımı: Gerdirme çubuğu kafasının tasarımı boşluğun alt kısmının şekliyle eşleşmiyorsa veya gerdirme çubuğu tabana ulaşmıyorsa, tabanın dengesiz olmasına neden olabilir.

Çözüm, germe çubuğunu uygun bir çubukla değiştirerek konumunu embriyonun tabanına uyacak şekilde ayarlamaktır.


6. Ürün sıcaklığı çok yüksek: Hammaddelerin eritilmesi ve ısıtılması sırasında alt kısmın çok yüksek ısıtılması alt kısmın patlamasına neden olabilir.

Çözüm, ısıtma lambası sıcaklığını uygun sıcaklığa ayarlamak ve soğutma süresini arttırmaktır.


7. Hava üfleme basıncının yetersiz olması veya hava üfleme süresinin çok kısa olması: Bu durum embriyonun alt kısmında kuvvet süresinin yetersiz olmasına ve tabanın oluşmamasına neden olabilir.

Çözüm, yüksek basınç kaynağının standartlara uygun olup olmadığını kontrol edip, üfleme süresini ve basıncını uygun şekilde ayarlamaktır.


8. Ürünün kendi yapısal tasarım kusurları: Ürünün alt kısmı yanlış tasarlanmışsa, kötü şekillendirmeye neden olabilir.

Çözüm, ürünün alt kısmının tasarım yapısını optimize etmektir.


9. Düzensiz soğutma: Düzensiz soğutma, bitmiş üründe kenarların bükülmesi, bükülmesi ve darboğazın eğrilmesi gibi sorunlara yol açabilir.

Çözüm, kalıbın sıcaklık kontrolünü ayarlamak ve kalıp sıcaklığını hammaddenin özelliklerine uyacak şekilde ayarlamaktır.3. Jerry yüzey kusurlarını giderebilir


Küçük siyah noktalar, yatay halka çizgileri, dikey şeritler, duvar kabarcıkları, pürüzlü, oluklu veya 'portakal kabuğu' yüzeyler vb. gibi üflemeli kalıplanmış ürünlerin yüzey duvar kusurları, ürünün görünümünü ve kalitesini etkileyen yaygın sorunlardır. ürün.Aşağıdakiler bu kusurların olası nedenleri ve bunlara karşılık gelen çözümlerdir:


1. Küçük siyah nokta:

- Sebep: Kalıbın zayıf egzozundan kaynaklanabilir, bu da hava ve eriyiğin karışarak siyah noktalar oluşturmasına neden olabilir;veya kalıp boşluğunda yabancı maddeler olabilir.

- Çözüm: Kalıbın temiz olduğundan emin olmak için kalıp boşluğunu kumlayın veya havalandırma delikleri ekleyin.


2. Yatay dairesel çizgi:

- Sebep: Parisonun şişme oranının çok küçük olması, parisonun bir halka hattı oluşturacak şekilde tamamen genişleyememesine neden olabilir.

- Çözüm: Parison şişirme oranını artırmak için kalıp manşonunu ve kalıp göbeğini değiştirin.


3. Dikey şeritler:

- Sebep: Kalıp açıklığı kirlidir veya kalıp kovanının ve göbeğinin kenarlarında çapak veya talaşlar vardır, bu da malzemenin birikmesine ve şeritler oluşturmasına neden olur.

- Çözüm: Kalıp ağzını temizlemek ve kalıbı düzeltmek için bakır bir bıçak kullanın.


4. Duvar Kabarcıkları:

- Sebep: Şişirme hava basıncı yetersiz olabilir veya şişirme hızı yavaş olabilir, bu da hamurun zayıf plastikleşmesine ve eriyik kopmasına neden olabilir.

- Çözüm: Üfleme hava basıncını artırın, basınçlı hava kanalını temizleyin ve üfleme çubuğunun sızıntı yapıp yapmadığını kontrol edin.


5. Kaba:

- Sebep: Kalıbın yüzeyi kirlidir veya kalıp boşluğunda yoğuşma meydana gelmiştir.

- Çözüm: Kalıbı onarın, kalıbın soğutma sıcaklığını 'çiy noktası'nın üzerine ayarlayın ve kalıp yüzeyinin temiz olduğundan emin olun.


6. Dalgalanma:

- Sebep: Üflemeli kalıplanmış ürünün hacmi azaltılabilir ve hamurun duvar kalınlığı arttırılabilir, bu da ürünün duvarının kalınlaşmasına neden olabilir.

- Çözüm: Parison duvar kalınlığını azaltmak için program kontrol cihazını ayarlayın;parison erime sıcaklığını arttırın ve parison kalıbından çıkan genleşme oranını azaltın.


7. 'Portakal kabuğu' yüzeyi:

- Neden: Kalıbın zayıf şekilde boşaltılması veya yetersiz şişirme basıncı, portakal kabuğu benzeri desenlere veya yüzeyde çukurlaşmaya neden olur.

- Çözüm: Kalıp parçasını kumlayın, havalandırma delikleri ekleyin ve şişirme basıncını artırın.4.Düzensiz duvar kalınlığı


1. Kalıp tasarımı sorunları:

- Sebep: Kalıp soğutma sisteminin tasarımının mantıksız olması, tutarsız soğutma oranlarına yol açmaktadır.

- Çözüm: Soğutma ortamının eşit dağılımını sağlamak ve soğutma verimliliğini artırmak için kalıp soğutma sistemini yeniden tasarlayın.


2. Parison kalınlığının yanlış kontrolü:

- Sebep: Ekstruderin eriyik dağılımı eşit değildir, bu da tutarsız parison kalınlığına neden olur.

- Çözüm: Eşit eriyik dağılımını sağlamak için eriyik sıcaklığı, basınç ve hız gibi ekstruder parametrelerini ayarlayın.


3. Hammadde kalitesi sorunları:

- Sebep: Kullanılan ham maddeler tutarsız akışkanlığa sahiptir veya hamurun tekdüzeliğini etkileyen yabancı maddeler içermektedir.

- Çözüm: Yüksek kaliteli hammaddeler kullanın ve yabancı maddeleri eleme ve filtreleme sistemleriyle giderin.


4. Parisonun eşit olmayan şekilde soğutulması:

- Sebep: Yetersiz soğutma sistemi verimliliği veya soğutma ortamının eşit olmayan dağılımı.

- Çözüm: Soğutma ortamının dağıtım homojenliğini ve soğutma verimliliğini artırmak için soğutma sistemi tasarımını optimize edin.
5.Ürün flaş sorunu


Üfleme kalıplama işleminde, yağ varilleri ve şişelerindeki çapakların ('flaş' veya 'flaş' olarak da bilinir) çıkarılması, verimliliği ve güvenliği artırmak için mümkün olduğunca basit olmalıdır.Çapak alma işlemi iyi çalışmıyorsa bu durum kalıbın flaşlı bölgelerindeki sıkma kuvvetinin yetersiz olmasından kaynaklanıyor olabilir.Aşağıdakiler orijinal içeriğe yeniden yazılmış ve eklenmiştir:


1. Kalıp ve makine arasındaki eşleştirme sorunu:

- Sorun: 10L ila 25L yağ varilleri için tasarlanmış bir makinede kullanılan 1L veya 5L yağ varili kalıbı gibi daha büyük hacimli ürünler için tasarlanmış bir şişirme makinesinde küçük bir kalıp çalıştırıldığında, sıkma kuvvetinin eşit olmayan dağılımı meydana gelebilir. .Sorun.Bu, kalıbın parlama alanı çevresinde doğru bir şekilde kesememesine neden olur ve bu da çapak alma etkisini etkiler.

- Öneri: Kalıp boyutuna uygun olmayan şişirme makinesinde üretim yapmaktan kaçının.Sıkıştırma kuvvetinin eşit dağılımını sağlamak ve çapak almanın kalitesini ve verimliliğini artırmak için kalıp boyutuna uygun bir şişirme makinesi seçin.


2. Kalıp soğutma ve parison kalınlığı sorunları:

- Sorun: Çalışma sırasında kalıbın çapak alma etkisi ideal değilse, bu durum kalıbın soğutma sisteminin yanlış tasarlanmasından veya soğutma ortamı akışının yetersiz olmasından ve bunun sonucunda flaş alanının yetersiz soğutulmasından kaynaklanıyor olabilir.Ek olarak, flaş alanındaki parisonun kalınlığı çok büyükse kalıp tamamen kapatılamayabilir, bu da flaş alanının soğutma ve çapak alma etkilerini daha da etkileyebilir.

- Çözüm: Soğutma ortamının kalıptan eşit ve tam olarak akabildiğinden emin olmak için kalıbın soğutma sistemini kontrol edin ve optimize edin.Aynı zamanda, kalıbın kapanmasını ve soğutma etkilerini teşvik etmek için parisonun kalınlığını ayarlayın ve flaş alanının kalınlığını azaltın, böylece çapak alma kalitesini artırın.


Bu iyileştirme önlemleri sayesinde, üflemeli kalıplama ürünlerinin çapak alma etkisi iyileştirilebilir, operatörlerin emek yoğunluğu azaltılabilir ve üretim verimliliği artırılabilir.Önemli olan hangisi?

Şişirme kalıplama kusurları, plastik ürün üreticileri için kritik öneme sahiptir; yalnızca üretim kapasitelerine zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda müşterilerle kurulan güven ilişkilerini de yok edebilir.Tüketicilerin kusurlu üflemeli kalıplanmış ürünleri satın alması istenmez çünkü bu ürünler beklenen kalite gereksinimlerini karşılayamaz.Bu nedenle, şişeler, bidonlar veya IBC tankları vb. gibi üflemeli kalıplama ürünleri için dikkatli bir kalite incelemesi önemlidir. Herhangi bir üflemeli kalıplama kusuru tespit edildiğinde, üreticiler derhal bunların kaynaklarını tanımlamalı ve ürünün garantili olmasını sağlamak için bu sorunları önlemek veya onarmak için etkili önlemler almalıdır. kalite ve müşteri memnuniyetini sürdürmek.


Doğru HDPE ekstrüzyon şişirme makinesi nasıl satın alınır?

Yüksek kaliteli makinelerin seçilmesi, özellikle makine satın alırken üretim sorunlarını önlemek için etkili bir önleyici tedbirdir. ekstrüzyon şişirme makinesi. Tutarlı kalitede kaplar üretmek müşteriler için çok önemlidir. Jerry şişirme makinesi Avrupa'daki ve dünyanın diğer yerlerindeki müşteriler tarafından iyi karşılanıyor ve müşterilerin yemeklik yağların paketlenmesi ve diğer sıvı depolamaya uygun yüksek standartta ürünler üretmesine yardımcı oluyor.

Uygun bir şişirme makinesinin satın alınması yalnızca üretim hacmi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda pazarın kalite gereksinimlerini de karşılayabilir.Bu nedenle, en iyi şişirme makinesi üreticisini seçmenin size kalite tutarlılığı, yüksek çıktı, mükemmel satış sonrası servis, en son teknoloji ve makul fiyatlar dahil olmak üzere çok sayıda avantaj sağlayabileceğini unutmayın.


Bir şişirme makinesi seçtiğinizde HUAN Makineleri, Üretim ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamak için ekipmanlarımızın en yüksek verimlilikte çalışacağından emin olabilirsiniz.Değerli müşterimiz olarak, sorularınıza 24 saat içinde hızlı bir şekilde yanıt vereceğine söz veren çevrimiçi müşteri hizmetleri ekibimizin yanı sıra, sağladığımız ömür boyu satış sonrası desteğin de keyfini çıkaracaksınız.


Size özel olarak tasarladığımız şişirme makinesiyle tek adımda fabrika verimliliğinde ve kârlılığında bir sıçrama elde edebilirsiniz.Huan Machinery, uzun vadeli ortağınız ve güçlü desteğiniz olarak büyümenizin her adımında size eşlik edecek.Şimdi bize sorunuzu gönderin!

E-posta: huanmachinery@vip.163.com